United Export beskæftiger tusindvis i Sydafrika

Sydafrika er et af de mest ulige mellemindkomstlande i verden. Arbejdsløsheden har længe ligget omkring 30 %, og det er de i forvejen udsatte grupper, der mærker konsekvensen. I Sydafrika og Zambia ansætter United Exports sine medarbejdere til at plukke bær på virksomhedens farme.

Vi har investeret i virksomheden United Exports gennem Verdensmålsfonden, som Investeringsfonden for udviklingslande (IFU) forvalter. Verdensmålsfonden er dermed investeringsfond, som skal bidrage til at opnå verdensmålene og samtidig skabe et afkast til investorerne. Vores investeringer i United Exports skaber både job og uddannelse til udsatte personer i et område, hvor arbejdsløsheden er høj. United Exports har siden investeringen selv arbejdet med en række initiativer for at forbedre virksomhedens ansvarlighed – blandt andet ved brug af vedvarende energikilder, tilbud om børnepasning, uddannelsesakademi for medarbejdere og andet.

Millie

Millie er en af de mange arbejdere, der hjælper i høstsæsonen. Hun er glad for arbejdet, der gør, at hun kan forsørge sine tre sønner – og at hun ikke går ledig, noget hun ikke kan lide.

Winnie

United Exports giver mulighed for, at virksomhedens medarbejdere kan vokse. Winnie blev for to år siden ansat til at stå for HR i den hurtigt voksende virksomhed. Hun har ingen uddannelse indenfor området, men blev oplært på arbejdspladsen. Alene i 2019 har hun sammen med en enkelt kollega stået for rekruttering, ansættelse og onboarding af over 1000 medarbejdere.

Nellie

Nellie er kommet til Sydafrika som flygtning og er af United Exports blevet oplært i kvalitetskontrol af forskellige blåbærsorter. Hun har i dag ansvaret for at overvåge de ca. 50 sorter, som United Exports undersøger muligheden for at dyrke i Afrika.