Udvikling på ordentlige vilkår

I PKA investerer vi i sociale projekter, der er med til at skabe vækst og øge levestandarden i udviklingslande. I dag har vi 6,2 mia. kr. i sociale investeringer og er godt på vej mod at indfri vores mål fra 2020 om at nå 10 mia. kr. inden udgangen af 2025.

Fremme udvikling og vækst
Mange udviklingslande er inde i en positiv udvikling med stigende vækst, mindre korruption og stadigt mere stabile politiske systemer. Udfordringen er, at der mangler kapital til investeringer, fx til infrastruktur til at understøtte vækstmulighederne, og til at bringe udviklingslandene i mål med FN’s Verdensmål. Vores investeringer fremmer både udviklingen og giver gode afkast til vores medlemmer.

I partnerskaber med offentlige aktører, selskaber og investorer har vi investeret i en række projekter, der løfter folk ud af fattigdom, udvikler nye virksomheder og skaber vækst. Partnerskaberne er et vigtigt værktøj til at reducere de økonomiske og politiske risici ved investeringer i udviklingslande.

Fokus på arbejdstagerrettigheder
Verden over sætter vi fokus på arbejdstagerrettigheder i de selskaber, som vi investerer i. Ordentlige arbejdsforhold og løn- og ansættelsesvilkår er ikke kun godt for arbejdstagerne, men også for selskabernes langsigtede værdiskabelse.

Vi går i dialog med selskaber for at sikre deres praksis på området, og vi overvåger de virksomheder, der bryder med pensionskassernes politikker og retningslinjer på området. Vi ekskluderede i 2018 Tesla på grund af problemer med arbejdstagerrettigheder. Derudover er vi lige nu i dialog med Amazon efter rapporter om dårligt arbejdsmiljø. Vi holder også øje med virksomheder, der er involveret i kontroverser og brud på menneskerettighederne blandt andet på Vestbredden og i Xinjiang-provinsen i Kina.

Sammen om socialt ansvar

Hvorfor investerer vi i sociale projekter, og hvad er vores mål? Få svaret fra vores administrerende direktør, Jon Johnsen, og ESG-chef, Dewi Dylander, i videoen.

Sociale projekter

Rettigheder giver bedre liv

I PKA screener vi selskaber for overtrædelse af menneskerettigheder. Vi arbejder på, at selskaberne får en bedre forståelse af, at fokus på ordentlige løn- og arbejdsvilkår bidrager til selskabets langsigtede værdiskabelse. Det skaber mere produktive medarbejdere og gode langsigtede afkast til investorer. Samtidig får den enkelte og deres familie bedre levevilkår. Dermed får både selskaber, medarbejdere og investorer udbytte af ordentlige arbejds- og lønvilkår. Vi tager udgangspunkt i FN’s Global Compact principper og Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) konventioner, der betoner retten til organisations- og foreningsfrihed, til at føre frie forhandlinger og til et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Gennemsigtighed
Vi har tilsluttet os Workforce Disclosure Initiative (WDI), som ShareAction står bag. Initiativet skal skabe større åbenhed om selskabernes håndtering og integrering af arbejdstagerrettigheder. Formålet er at skabe en database, hvor investorer kan finde data om selskabernes arbejde med dette Fx har WDI i kølvandet på Covid19-krisen belyst, hvordan arbejdstagerrettigheder ofte stadig er undervurderet. Rapportering er vigtigere end nogensinde før. Hvis der bliver genereret mere data om, hvordan virksomheder behandler medarbejderen, ville det give investorer som PKA et klarere billede af, hvordan virksomheden kan forbedre praksis.

Fond skal sikre udsatte borgere et bedre liv

Sammen med en række andre investorer investerede vi i sommeren 2021 i Den Sociale Kapitalfond. Fonden skal bidrage til at sikre bedre levevilkår for udsatte borgere – blandt andet med fokus på at udvikle udsatte børns sprog, mindske sygefraværet blandt offentligt ansatte og sikre, at flere unge består 9. klasses afgangseksamen.

Læs mere om fonden

Lån til selvforsørgelse

Vi har investeret 593 mio. kr. i mikrolånsfonde, der udlåner penge til mennesker i udviklingslande, så de har mulighed for at starte deres egen virksomhed og tjene penge til familien. I 17 udviklingslande er vi med til at låne penge ud til 5,5 mio. mennesker, hvor størstedelen er kvinder. Typisk starter de med at låne ca. 1.500 kr. og i takt med, at lånet bliver betalt tilbage, kan de optage større lån for at kunne udvide virksomheden. Som en del af lånet bliver de undervist i økonomi og forretningsdrift, og i Indien underviser man også i sundhed og hygiejne.

Ifølge organisationen Women Deliever, der kæmper for bedre rettigheder for piger og kvinder, giver flere kvinder på arbejdsmarkedet samfundsøkonomiske gevinster. Når flere kvinder har nemmere adgang til arbejdsmarkedet, stiger produktiviteten op til 25 %.

Infrastruktur i Afrika

Sammen med A.P. Møller Holding og tre andre investorer vil vi investere i at bygge og drive infrastrukturprojekter i Afrika, der understøtter en bæredygtig udvikling og forbedrer levestandarden. Fonden fokuserer på 10 afrikanske lande blandt andet Nigeria, Tanzania, Kenya og Ghana.

Vi har investeret ca. 1 mia. kr., og samlet er der investeret ca. 4,2 mia. kr. i fonden. Over de næste 10 år vil fonden investere i 10-15 forskellige infrastrukturprojekter.