Udvikling på ordentlige vilkår

PKA’s investeringer er med til at skabe vækst i udviklingslande og øge levestandarden samtidig med, at der er fokus på ordentlige arbejds- og lønvilkår.

Mange udviklingslande er inde i en positiv udvikling med stigende vækst, mindre korruption og stadigt mere stabile politiske systemer. Udfordringen er, at der mangler kapital til investeringer i fx infrastruktur til at understøtte vækstmulighederne og bringe udviklingslandene i mål med FN’s verdensmål. PKA’s investeringer fremmer både udviklingen og giver gode afkast til medlemmerne.

I partnerskaber med offentlige aktører, selskaber og investorer har PKA investeret i en række projekter, der løfter folk ud af fattigdom, udvikler nye virksomheder og skaber vækst og udvikling. Partnerskaberne er et vigtigt værktøj til at reducere de økonomiske og politiske risici ved investeringer i udviklingslande.

Fokus på arbejdstagerrettigheder
Verden over sætter PKA fokus på arbejdstagerrettigheder i de selskaber, som der investeres i. Ordentlige arbejdsforhold samt løn-og ansættelsesvilkår er ikke kun godt for arbejderne men også for selskabernes langsigtede værdiskabelse. I 2019 var PKA i dialog med 33 selskaber for at sætte arbejdstagerrettigheder på dagsordenen hos ledelsen.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Lån til selvforsørgelse

PKA har investeret 780 mio. kr. i mikrolånsfonde, der udlåner penge til at starte egen virksomhed for i udviklingslande. I 17 udviklingslande er PKA med til at låne penge ud til 5,5 mio. mennesker, hvor størstedelen er kvinder. Typisk starter de med at låne ca. 1.500 kr., og efterhånden som lånet tilbagebetales, kan der optages større og større lån, der investeres i at udvide virksomheden. Som en del af lånet undervises der i økonomi og forretningsdrift og i fx Indien undervises der også i sundhed og hygiejne.

Flere kvinder på arbejdsmarkedet giver samfundsøkonomiske gevinster ifølge organisationen Women Deliver, der kæmper for bedre rettigheder for piger og kvinder. Produktiviteten øges med op til 25%, hvis kvinder har nemmere adgang til arbejdsmarkedet.

I Afrika har knap 35.000 husstande og 210.000 mennesker fået adgang til energi baseret på sol.

I Bolivia er mere end 26.000 børn blevet undervist i økonomi

I Indien har 60.000 fået adgang til sundhedsfaciliteter som hospitaler og mobile klinikker

Rettigheder giver bedre liv

Det er PKA’s grundtanke, at både selskaber, medarbejdere og investorer vinder med ordentlige arbejds- og lønvilkår. Derfor arbejder PKA på, at selskaberne får en bedre forståelse af, at investeringer i mennesker ved bl.a. ordentlige løn- og arbejdsvilkår bidrager til selskabets langsigtede værdiskabelse. Det skaber mere produktive medarbejdere og gode langsigtede afkast til investorer. Samtidig får den enkelte og deres familie bedre levevilkår.

PKA’s arbejde med arbejdstagerettigheder tager udgangspunkt i FN’s Global Compact principper og Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) konventioner, der bl.a. betoner retten til organisations- og foreningsfrihed, retten til at føre frie forhandlinger og retten til et sundt og sikkert arbejdsmiljø. PKA har særligt opmærksomheden rettet mod overtrædelser af arbejdstagerrettigheder i emerging markets, da disse lande har de største udfordringer med arbejdstagerrettigheder.

I 2018 var PKA i dialog med 38 selskaber for at sætte fokus på arbejdstagerrettigheder.

Gennemsigtighed
PKA har desuden tilsluttet sig Workforce Disclosure Initiative, som ShareAction står bag. Initiativet skal skabe større åbenhed om selskabernes håndtering og integrering af arbejdstagerrettigheder. Formålet er at skabe en database, hvor investorer kan finde data over selskabernes arbejde med arbejdstagerrettigheder

Læs mere om Workforce Disclosure Initiative

Flere og bedre fødevarer

Den danske landbrugsfond, Danish Agribusiness Fund, forbedrer produktion, distribution og salg af fødevarer i fortrinsvis Asien, Afrika, Latinamerika. PKA har investeret 200 mio. kr. i fonden, der investerer i projekter, hvor teknologi og viden fra danske landbrugs- og fødevarevirksomheder løfter effektiviteten og produktionen af fødevarer i udviklingslande.

Samlet har private investorer og regeringen investeret 700 mio. kr. i fonden, der forventes at kunne skabe investeringer for samlet seks mia. kr. Fonden er et eksempel på, hvordan offentlig og privat kapital kan arbejde sammen om at løse globale samfundsudfordringer.

Læs mere om landbrugsfonden

Udvikler virksomheder

PKA har investeret 1,2 mia. kr. i fonde, der finansierer, udvikler og professionaliserer selskaber i Asien. Investeringen har skabt ca. 18.000 jobs inden for møbelproduktion, uddannelsesinstitutioner, fødevareingredienser, webshops og it-branchen. Selskaberne skal bl.a. overholde FN’s Global Compact og konventionerne fra den Internationale Arbejdsorganisation og OECD.

Selskaberne skal bl.a. implementere miljøhensyn, arbejdstagerrettigheder og antikorruption i deres forretning. Selskaberne kontrolleres løbende for at sikre, at de overholder FN’s principper. Derudover uddannes selskabernes ledelser også i vigtigheden af arbejdstagerrettigheder og sundhedstiltag for medarbejdere.

Infrastruktur i Afrika

Sammen med A.P. Møller Holding og tre andre investorer vil PKA investere i at bygge og drive infrastrukturprojekter i Afrika, der understøtter en bæredygtig udvikling og forbedrer levestandarden. Fonden fokuserer på 10 afrikanske lande herunder Nigeria, Tanzania, Kenya og Ghana.

PKA har investeret knap 1 mia. kr. og samlet er der investeret ca. 4,2 mia. kr. i fonden, Over de næste 10 år vil fonden investere i 10-15 forskellige infrastrukturprojekter.

Investeringer i udvikling og drift af afrikansk landbrug

PKA har sammen med bl.a. Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) investeret 700 mio. kr. i Silverlands, der har specialiseret sig i udvikling og drift af afrikansk landbrug i bl.a. Tanzania. Se mere om investeringen her.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies