Udvikling på ordentlige vilkår

I PKA vil vi være med til at skabe en positiv forandring i verden, og derfor har vi investeret 8,3 mia. kr. i sociale investeringer, der er med til at skabe vækst i udviklingslande og øge levestandarden. I 2020 satte vi et nyt mål om at nå 10 mia. kr. i sociale investeringer inden udgangen af 2025.

Mange udviklingslande er inde i en positiv udvikling med stigende vækst, mindre korruption og stadigt mere stabile politiske systemer. Udfordringen er, at der mangler kapital til investeringer i fx infrastruktur til at understøtte vækstmulighederne og bringe udviklingslandene i mål med FN’s verdensmål. Vores investeringer fremmer både udviklingen og giver gode afkast til medlemmerne.

I partnerskaber med offentlige aktører, selskaber og investorer har vi investeret i en række projekter, der løfter folk ud af fattigdom, udvikler nye virksomheder og skaber vækst og udvikling. Partnerskaberne er et vigtigt værktøj til at reducere de økonomiske og politiske risici ved investeringer i udviklingslande.

En fair og grøn genopretning efter COVID-19
Som pensionskasse med medlemmer fra sundhedssektoren ønsker vi at spille en aktiv rolle i genopretningen efter COVID-19-pandemien.

Pandemien har potentiale til at forværre den voldsomme ulighed i formue, sundhed og livsmuligheder, som mange lande i dag lider under. Vi ønsker at bidrage til en fair og grøn genopretning, der kan modarbejde stigende ulighed og skabe momentum for den grønne omstilling, der er nødvendig for at undgå ødelæggende klimaforandringer. Derfor har vi i 2020 sat et nyt mål om at have 10 mia. kr. i sociale investeringer inden udgangen af 2025.

Fokus på arbejdstagerrettigheder
Verden over sætter vi i PKA fokus på arbejdstagerrettigheder i de selskaber, som vi investerer i. Ordentlige arbejdsforhold samt løn- og ansættelsesvilkår er ikke kun godt for arbejderne, men også for selskabernes langsigtede værdiskabelse. I 2021 var vi i dialog med 167 selskaber for at sætte arbejdstagerrettigheder på dagsordenen hos ledelsen.

Vi går i dialog med selskaber for at sikre deres praksis på området – og overvåger tæt de virksomheder, der kan bryde med pensionskassernes politikker og retningslinjer på området. Vi ekskluderede i 2018 Tesla på grund af problemer med arbejdstagerrettigheder. Derudover har vi lige nu Amazon under observation efter rapporter om dårligt arbejdsmiljø, manglende beskyttelse af medarbejdere i forbindelse med COVID-19-epidemien og for at fyre to whistleblowere. Vi har derfor bedt vores dialogpartner EOS at Federated Hermes om at udarbejde en rapport om selskabets fremskridt over 18 måneder.

Desuden holder vi øje med virksomheder, der er involveret i kontroverser og brud på menneskerettighederne på Vestbredden og i Xinjiang-provinsen i Kina.

Ny fond skal sikre udsatte borgere et bedre liv

Sammen med en række andre investorer har vi i PKA i sommeren 2021 investeret i Den Sociale Kapitalfond. Fonden skal bidrage til at sikre bedre levevilkår for udsatte borgere – blandt andet med fokus på at udvikle udsatte børns sprog, mindske sygefraværet blandt offentligt ansatte og sikre, at flere unge består 9. klasses afgangseksamen.

Læs mere om fonden

Rettigheder giver bedre liv

I PKA har vi stort fokus på at screene selskaber for overtrædelse af menneskerettigheder. Det er vores grundtanke, at både selskaber, medarbejdere og investorer vinder med ordentlige arbejds- og lønvilkår. Derfor arbejder vi på, at selskaberne får en bedre forståelse af, at investeringer i mennesker gennem blandt andet ordentlige løn- og arbejdsvilkår bidrager til selskabets langsigtede værdiskabelse. Det skaber mere produktive medarbejdere og gode langsigtede afkast til investorer. Samtidig får den enkelte og deres familie bedre levevilkår.

Vores arbejde med arbejdstagerettigheder tager udgangspunkt i FN’s Global Compact principper og Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) konventioner, der blandt andet betoner retten til organisations- og foreningsfrihed, retten til at føre frie forhandlinger og retten til et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Vi har særligt opmærksomheden rettet mod overtrædelser af arbejdstagerrettigheder i emerging markets, da disse lande har de største udfordringer med arbejdstagerrettigheder.

Gennemsigtighed
Vi har i PKA tilsluttet os Workforce Disclosure Initiative, som velgørenhedsorganisationen ShareAction står bag. Initiativet skal skabe større åbenhed om selskabernes håndtering og integrering af arbejdstagerrettigheder. Formålet er at skabe en database, hvor investorer kan finde data over selskabernes arbejde med arbejdstagerrettigheder

Læs mere om Workforce Disclosure Initiative

Flere og bedre fødevarer

Den danske landbrugsfond, Danish Agribusiness Fund, forbedrer produktion, distribution og salg af fødevarer i fortrinsvis Asien, Afrika, Latinamerika. Vi har investeret 200 mio. kr. i fonden, der investerer i projekter, hvor teknologi og viden fra danske landbrugs- og fødevarevirksomheder løfter effektiviteten og produktionen af fødevarer i udviklingslande.

Samlet har private investorer og regeringen investeret 700 mio. kr. i fonden, der forventes at kunne skabe investeringer for samlet seks mia. kr. Fonden er et eksempel på, hvordan offentlig og privat kapital kan arbejde sammen om at løse globale samfundsudfordringer.

Læs mere om landbrugsfonden

Infrastruktur i Afrika

Sammen med A.P. Møller Holding og tre andre investorer vil vi i PKA investere i at bygge og drive infrastrukturprojekter i Afrika, der understøtter en bæredygtig udvikling og forbedrer levestandarden. Fonden fokuserer på 10 afrikanske lande herunder Nigeria, Tanzania, Kenya og Ghana.

Vi har investeret knap 1 mia. kr., og samlet er der investeret ca. 4,2 mia. kr. i fonden. Over de næste 10 år vil fonden investere i 10-15 forskellige infrastrukturprojekter.

Lån til selvforsørgelse

Vi har i PKA investeret 780 mio. kr. i mikrolånsfonde, der udlåner penge til opstart af egen virksomhed i udviklingslande. I 17 udviklingslande er vi med til at låne penge ud til 5,5 mio. mennesker, hvor størstedelen er kvinder. Typisk starter de med at låne ca. 1.500 kr., og i takt med, at lånet bliver betalt tilbage, kan de optage større og større lån for at kunne udvide virksomheden. Som en del af lånet bliver de undervist i økonomi og forretningsdrift, og i Indien underviser man også i sundhed og hygiejne.

Flere kvinder på arbejdsmarkedet giver samfundsøkonomiske gevinster ifølge organisationen Women Deliver, der kæmper for bedre rettigheder for piger og kvinder. Når flere kvinder har nemmere adgang til arbejdsmarkedet, bliver produktiviteten øget med op til 25 %.