Ordentlighed – en dyd, vi kæmper for

I 2020 har der fortsat været fokus på skat – både i Danmark i forbindelse med udbetaling af hjælpepakker til selskaber og i EU, hvor Kommissionen fortsat forsøger at finde en måde at beskatte de store digitale selskaber på. I PKA hilser vi debatten velkommen og har selv sat øget fokus på ansvarlig skattebetaling i investeringerne.

I PKA stiller vi store krav til skatteansvarlighed i alle investeringer, vi foretager os. Derfor deltager vi blandt andet i et dialoginitiativ gennem FN PRI, hvor vi holder møder med en række børsnoterede selskaber for at sætte fokus på selskabers skattepolitik. Derudover går vi i dialog om implementeringen af skattepolitik i dagligdagen samt vores krav til selskaberne om øget rapportering af skat i årsregnskaber. 

Vi forsøger at påvirke selskaber til at udvise en ansvarlig adfærd. Det er vores vurdering, at selskaber, som agerer ansvarligt – også på skatteområdet – på lang sigt vil skabe et bedre og mere stabilt afkast til os som investor, idet deres forretningsmodel er mere fremtidssikret.

Vi gennemgår alle skatteaktiviteter
Vi er i PKA underlagt en lovgivning, der forpligter os på at sikre vores medlemmer det bedst mulige afkast, samt at sikre en beskatning, der giver den højest mulige pension. 

Til at varetage og sikre ansvarlighed på skatteområdet har vi en skatteafdeling, der gennemgår alle vores aktiviteter for skatterisici og sikrer, at vores skattepolitik overholdes. Skattebetalinger er et væsentligt samfundsbidrag, og vi har stort fokus på, at de selskaber, vi investerer i, betaler skat i overensstemmelse med national skattelovgivning og internationalt anerkendte skatteprincipper. 

Vores ambition er, at vi tager stilling til skattebidrag ved hver enkelt af vores investeringer. 

Sådan er selskaber underlagt beskatning
De selskaber og aktiviteter, som vi investerer i, betaler nationalskat. Det betyder, at et amerikansk aktieselskab betaler amerikansk selskabsskat, og at en tysk vindmølleinvestering er underlagt tysk indkomstbeskatning. 

Derudover er vi i PKA altid underlagt den løbende beskatning for pensionsafkast i Danmark, hvilket betyder, at al afkast beskattes. Endelig beskattes den pension, der udbetales til medlemmerne.

PKA’s skattepolitik

Vores tilrettelæggelse af investeringer og skattestruktur skal sikre:

  1. at de er i overensstemmelse med national skattelovgivning, herunder lovgivningens formål, i de lande, hvor vi investerer.
  2. at vi betaler skat af det samlede investeringsafkast i overensstemmelse med internationalt anerkendte skatteprincipper – og med anerkendelse af skattebetalingers rolle som et væsentligt samfundsbidrag. Vores ambition er at kende niveauet for skattebidrag fra hver enkelt af vores investeringer som grundlag for at vurdere bidraget.
  3. at beskatningen af de underliggende fonde og virksomheder sker i tre led: 1) der betales skat i det land, der opereres i, 2) vi betaler PAL-skat, og 3) vores medlemmer betaler indkomstskat af deres PKA-pensioner.
  4. at skattepligten af vores investeringer ikke bliver overført til lande, hvor der ikke er en international anerkendt lovgivning eller praksis for skatter, regnskabsaflæggelse, selskabsret og transparens. Vi opdaterer derfor løbende en liste med udgangspunkt i EU's sortliste over skattely samt lande og jurisdiktioner, hvori der ikke foretages nye investeringer.
  5. at vi agerer med fuld åbenhed i forhold til skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder.
  6. at vi i forbindelse med indgåelse af strategiske samarbejder fortager en vurdering af samarbejdspartnernes skattepolitik for at vurdere, om samarbejdspartnerne lever op til vores standarder.