Oplysninger om bæredygtighed i PKA’s investeringer

I PKA investerer vi bæredygtigt med henblik på at skabe det bedst mulige afkast til vores medlemmers pensioner. Derfor har vi fokus på, at investeringerne fremmer miljø- og klimamæssige kriterier samt sociale forhold. Vi tror på, at selskaber, som opfører sig ansvarligt, på lang sigt vil skabe et bedre og mere stabilt afkast, fordi deres forretningsmodel er fremtidssikret.

Vi sørger for, at investeringerne opfylder målsætningen om at fremme bæredygtighed ved at måle og vurdere en række bæredygtighedsindikatorer, som bliver fastsat af EU i disclosure-forordningen. På den måde sikrer vi også, at ét bæredygtighedsmål ikke bliver vurderet højere på bekostning af et andet. 

Det er vores målsætning at foretage betydelige grønne og sociale investeringer inden udgangen af 2025 samt være CO2-neutrale inden 2050. Disse mål kan vi nå ved at vælge aktivt til og fra samt udøve aktivt ejerskab. Vores eksklusionsliste omfatter blandt andet selskaber, som ikke overholder vores politikker for fossil energi, kontroversielle våben, tobak og arbejdstager- samt menneskerettigheder.

I det følgende kan du læse de bæredygtighedsrelaterede oplysninger for PKA’s investeringsaktiviteter.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Sådan investerer vi ansvarligt

Politik for ansvarlige investeringer

Erklæring om bæredygtighedsfaktorer

Log for ændringer


Opfordring til samarbejdspartnere om CO2-neutralitet
I vores sideletter til eksterne managere, i vores retningslinjer for ansvarlige investeringer og på hjemmesiden fremgår det, at vi i PKA opfordrer samarbejdspartnere til at sikre, at midler, produkter og tjenester, der er tilgængelige for investorer, følger målet om global CO2-neutralitet inden 2050.