PKA investerer 1 milliard kroner i grøn omstilling

Publiceret 07-06-2019
Nyhed

Pengene skal blandt andet gå til mere vedvarende energi, klimavenlige transportinvesteringer og klimatilpasningsprojekter i Holland.

Det er den hollandske stat, der har udstedt grønne obligationer i alt for knap 45 mia. kr., hvor PKA altså er en af investorerne. Administrerende direktør Peter Damgaard Jensen glæder sig over at kunne bidrage til den grønne omstilling.

”Det er et rigtig godt eksempel på, hvordan den private sektor og pensionsselskaber kan bidrage til at finansiere den grønne omstilling. Med investeringen stiller vi de nødvendige midler, der skal bruges til at investere i en grønnere fremtid, til rådighed for den hollandske stat, samtidig med at vi kan lave en fornuftig investering med meget lav risiko for vores medlemmer,” siger Peter Damgaard Jensen.

Stor efterspørgsel fra investorer

Der var stor interesse for at få fat på de grønne obligationer. Obligationsudstedelsen er dog sat sådan sammen, at investorer, der i forvejen har en grøn investeringsprofil, får fortrinsret til at købe en del af obligationerne.

Som en af Europas førende klimainvestorer var det derfor muligt for PKA at investere et relativt stort beløb i de grønne obligationer.

”Det er en anerkendelse af det store arbejde, vi gør for at sikre, at vores medlemmers penge bliver investeret ansvarligt i grønne projekter som f.eks. vind- og solenergi, og det gør det muligt for os fortsat at udvide vores fokus på klimainvesteringer,” siger Peter Damgaard Jensen.

Fokus på klimatilpasning

Omkring en tredjedel af de 45 mia. kr., som den hollandske stat har rejst ved at sælge obligationerne, skal gå til såkaldte klimatilpasningsprojekter.

Det er projekter, der omstiller samfundet til de udfordringer, som klimaforandringer bringer med sig ved f.eks. stigende vandstande og mere utilregneligt og ekstremt vejr.

Peter Damgaard Jensen er af Udenrigsministeriet udpeget som Danmarks repræsentant i den internationale kommission Global Commission on Adaptation, der netop arbejder med at finde løsninger på, hvordan samfundet kan tilpasse sig de uundgåelige klimaforandringer.

”Vi må indse, at klimaforandringerne på nogle områder er så fremskredne, at det ikke alene handler om, hvordan vi begrænser dem, men også hvordan vi omstiller os til dem. Derfor er arbejdet i Global Commission on Adaptation enormt vigtigt, og jeg er glad for, at vi i PKA også kan sætte handling bag ordene ved at foretage konkrete investeringer i projekter, der skal fremme klimatilpasningen,” siger Peter Damgaard Jensen.