PKA går ud af Dakota-rørledningen

Publiceret 07-02-2018
Nyhed Aktivt ejerskab

PKA ekskluderer fem selskaber, der er involveret i Dakota-rørledningen. Selskaberne
ekskluderes grundet deres medvirken til brud på menneskerettigheder.

PKA har den 1. februar 2018 besluttet at ekskludere Energy Transfer Partners, Energy Transfer Equity, Phillips 66, Enbridge Inc. og Marathon Petroleum Corporation grundet selskabernes involvering i den amerikanske Dakota olierørledning.

Rørledningen er 1.900 km lang og skal transportere ukonventionel olie fra Bakken-forekomsten i North Dakota og igennem fire stater for til sidst at blive raffineret.

Opførelsen af olierørledningen er blevet kritiseret grundet en mangelfuld konsultationsproces med de indfødte indianere. I 2017 udtrykte FN’s særlige udsending for indfødtes rettigheder, at rørledningen blev godkendt uden en tilstrækkelig social, kulturel eller miljømæssig vurdering.

PKA har derfor forsøgt at indlede en dialog med selskaberne bag projektet. Fire af selskaberne har ikke besvaret PKA’s henvendelse og ét selskab anerkendte ikke i tilstrækkelig grad, at man i højere grad burde have involveret de indfødte stammer.

Grundet selskabernes manglende vilje til dialog og anerkendelse af problematikken ekskluderes selskaberne for medvirken til brud på menneskerettigheder, og selskaberne overtræder dermed PKA’s retningslinjer for ansvarlige investeringer.