Energieffektive ejendomme

Ejendomme står for ca. 40 % af det globale energiforbrug, og hvis klimaaftalen fra Paris skal overholdes, skal det tal ned. Det vil vi gerne bidrage til, og derfor har vi sat et mål om at reducere ejendomsporteføljens CO₂-udledning med yderligere 50 % frem mod 2025.

I PKA har vi investeret 5,8 mia. kr. i certificerede ejendomme, og vi arbejder hele tiden på at gøre ejendomsporteføljen mere bæredygtig via forskellige mærkningsordninger og certificeringer.

Vi har et mål om, at vi frem mod 2025 skal reducere ejendomsporteføljens CO₂-udledning med yderligere 50 %. Produktion af vedvarende energi via solceller og vindturbiner skal sikre et grønt forbrug, og vi stræber efter, at ladestandere til elbiler skal etableres på 10 % af porteføljens parkeringspladser. Det er også i tråd med vores ambition om at bidrage til opfyldelsen af klimaaftalen fra Paris.

Svanemærkede ejendomme
Af certificerede ejendomme har vi blandt andet investeret 1200 mio. kr. i svanemærkede ejendomme, som er kendetegnede ved et lavt energiforbrug og efterlevelse af strenge krav til byggeproces og bæredygtige materialer. Svanemærket byggeri bliver desuden gennemgået af en uvildig tredjepart i både byggeproces og det færdige byggeri. 

I 2016 opførte vi Danmarks første svanemærkede lejeboliger. I april 2020 gav vi tilsagn om en investering på 116 svanemærkede boliger som del af et nyt grønt område i Vallensbæk. Vi arbejder også med andre mærknings- og certificeringsordninger som DGNB og LEED.

I 2024 og 2025 bliver Carolinehaven og Sygehusgrunden i Herning færdiggjort og idriftsat som de næste knap 300 svanemærkede boliger i ejendomsporteføljen.

Eksempler på ejendomsprojekter

Biodiversitet og boliger går hånd i hånd i nyt, grønt pilotprojekt

I 2021 tog vi, sammen med naturformidleren Ad:terra, initiativ til et bæredygtigt pilotprojekt, der har til formål at give mere plads til vild natur og biodiversitet ved vores boligejendomme. Ved de grønne områder ved vores boliger i Tinghaven i Søborg får græsset lov til at gro - til glæde for bl.a. bier og sommerfugle. Naturen får dermed lov til at stå, som den er, hvilket er helt afgørende for biodiversiteten. Vores ambition er at fremme biodiversiteten på tværs af hele vores ejendomsportefølje.

Læs mere om projektet

Grønttorvet - en bydel med fokus på fællesskab og bæredygtighed

Grønttorvet i Valby var oprindeligt et handelssted for gartnere og grossister. I dag er det en bydel med fokus på grønne omgivelser og tiltag. Vi har investeret 3. mia. kr. i boliger på Grønttorvet, der alle er certificerede efter bygningsklasse 2020, der stiller særligt strenge krav til at holde energiforbruget lavt.

Hildis Have - seniorboliger i Hillerød

Se PKA' seniorboliger i Hillerød, og hør vores porteføljemanager, Peter Gravesen, fortælle om tankerne bag byggeriet og investeringen.