Bæredygtige ejendomme

Hvis Parisaftalens grønne målsætning skal indfries, er det afgørende, at klimabelastningen fra ejendomme reduceres. Det vil vi gerne bidrage til, og derfor har vi sat et mål om at reducere ejendomsporteføljens CO2-udledning med yderligere 50 % frem mod 2025.

I PKA har vi investeret 7,8 mia. kr. i deciderede grønne ejendomme, og vi arbejder hele tiden på at gøre ejendomsporteføljen mere bæredygtig via forskellige mærkningsordninger og certificeringer.

Svanemærkede ejendomme
Af grønne ejendomme har vi fx investeret for lidt over 1 mia. kr. i svanemærkede ejendomme, som blandt andet er kendetegnede ved et lavt energiforbrug og efterlevelse af strenge krav til byggeproces og bæredygtige materialer. Svanemærket byggeri bliver desuden gennemgået af en uvildig tredjepart i både byggeproces og det færdige byggeri. 

I 2016 opførte vi Danmarks første svanemærkede lejeboliger. Senest har vi i april 2020 været med til at opføre 116 svanemærkede boliger som del af et nyt grønt område i Vallensbæk. Af andre mærknings- og certificeringsordninger kan nævnes DGNB og LEED.

Nyt 2025-mål
Hidtil har vi haft en målsætning om, at den gennemsnitlige energimærkning blev opgraderet fra klasse D i 2008 til B i 2020 på hele porteføljen på ca. 1 mio. m² - det har vi nu realiseret, og derfor har vi sat et nyt mål frem mod 2025 om, at vores ejendomme skal have et gennemsnit af energimærker mellem klasse A og B.

Derudover har vi sat en ny målsætning frem mod 2025 om at reducere ejendomsporteføljens CO2-udledning med yderligere 50 %. Produktion af vedvarende energi via solceller og vindturbiner skal sikre et grønt forbrug, og vi stræber efter, at ladestandere til elbiler skal etableres på 10 % af porteføljens parkeringspladser.

Det er også i tråd med vores ambition om at bidrage til opfyldelsen af klimaaftalen fra Paris.

Grønttorvet danner rammen om en ny bydel med fokus på fællesskab og bæredygtighed

add

Grønttorvet i Valby i København var oprindeligt et område, der fungerede som handelssted for gartnere og grossister, der hhv. leverede og købte frugt og grønt. I dag er området forvandlet til en ny bydel med fokus på grønne omgivelser og tiltag. PKA har givet et tilsagn på 2,4 mia. kr. på investeringer i beboelsesejendomme på Grønttorvet, der alle er certificerede efter bygningsklasse 2020. Derudover er en af de største ejendomme, Asrantiahus, certificeret efter energiklasse A2020, der stiller særligt strenge krav til at holde energiforbruget lavt. Der er installeret solceller på tagene af flere af bygningerne, og det tilsigtes, at resten af ejendommene også opføres efter bæredygtige principper.

Grønttorvet huser mange forskellige boformer. Udover almindelige ejer- og lejeboliger er der ungdoms- og seniorboliger med fællesarealer både ude og inde, så beboerne kan nyde godt af hinandens selskab uden at gå på kompromis med privatlivets fred. Det grønne omdrejningspunkt for bydelen er den 23.000 m2 store grønttorvspark i midten, hvor frugttræerne er til kollektiv afbenyttelse. Der er etableret grønne taghaver på flere af bygningerne og væksthuse i gårdene, hvor beboerne i fællesskab koordinerer ”plantedage”. Her bliver der sået, vandet og ompottet i fællesskab. Et af de seneste initiativer er etableringen af en ”bytte-hytte”, hvor alle beboere på solidarisk vis har mulighed for at aflevere ting, de ikke længere bruger, men som er i god stand, til andre. Et tiltag, der støtter op om cirkulær økonomi. Det gør sig også gældende ift. politik for affaldssortering, som der gøres noget ud af at informere beboere om ved indflytning. Således er Grønttorvet et område, hvor der tages hensyn til såvel klima- som miljømæssige forhold, og hvor den sociale del har mulighed for at udgøre en stor del af beboernes daglige liv.

Energiløft til erhvervsejendomme

add

Som en af de første eksisterende erhvervsejendomme er PKA’s kontorejendom i Virum blevet hædret for dens bæredygtighedskvaliteter. Ejendommen fik prisen af den danske DGNB-certificeringsordning for bæredygtige byggerier.

Kontorejendommen var med i et pilotforsøg fra DGNB, der skal løfte arbejdet med bæredygtighed for eksisterende ejendomme. Ejendommen fik guld for en række grønne løsninger som fx installering af LED-belysning og reducering af varme- og kuldepåvirkningen fra vinduer. Tilsammen sikrer løsningerne et lavt energiforbrug, reducerer klimapåvirkningen og skaber et godt indeklima til gavn for lejerne.

Læs mere om DGNB