Bæredygtige ejendomme

Hvis Parisaftalens grønne målsætning skal indfries, er det afgørende, at klimabelastningen fra ejendomme reduceres. Det vil vi gerne bidrage til, og derfor har vi sat et mål om at reducere ejendomsporteføljens CO2-udledning med yderligere 50 % frem mod 2025.

I PKA har vi investeret 5,7 mia. kr. i deciderede grønne ejendomme, og vi arbejder hele tiden på at gøre ejendomsporteføljen mere bæredygtig via forskellige mærkningsordninger og certificeringer.

Svanemærkede ejendomme
Af grønne ejendomme har vi fx investeret for lidt over 1 mia. kr. i svanemærkede ejendomme, som blandt andet er kendetegnede ved et lavt energiforbrug og efterlevelse af strenge krav til byggeproces og bæredygtige materialer. Svanemærket byggeri bliver desuden gennemgået af en uvildig tredjepart i både byggeproces og det færdige byggeri. 

I 2016 opførte vi Danmarks første svanemærkede lejeboliger. Senest har vi i april 2020 været med til at opføre 116 svanemærkede boliger som del af et nyt grønt område i Vallensbæk. Af andre mærknings- og certificeringsordninger kan nævnes DGNB og LEED.

2025-mål for energimærker
Hidtil har vi haft en målsætning om, at den gennemsnitlige energimærkning blev opgraderet fra klasse D i 2008 til B i 2020 på hele porteføljen på ca. 1 mio. m² - det har vi nu realiseret, og derfor har vi sat et nyt mål frem mod 2025 om, at vores ejendomme skal have et gennemsnit af energimærker mellem klasse A og B.

Derudover har vi sat en ny målsætning frem mod 2025 om at reducere ejendomsporteføljens CO2-udledning med yderligere 50 %. Produktion af vedvarende energi via solceller og vindturbiner skal sikre et grønt forbrug, og vi stræber efter, at ladestandere til elbiler skal etableres på 10 % af porteføljens parkeringspladser.

Det er også i tråd med vores ambition om at bidrage til opfyldelsen af klimaaftalen fra Paris.

Biodiversitet og boliger går hånd i hånd i nyt, grønt pilotprojekt

add

I 2021 tog vi, sammen med naturformidleren Ad:terra, initiativ til et bæredygtigt pilotprojekt, der har til formål at give mere plads til vild natur og biodiversitet ved vores boligejendomme. Ved de grønne områder ved vores boliger i Tinghaven i Søborg får græsset lov til at gro - til glæde for bl.a. bier og sommerfugle. Naturen får dermed lov til at stå, som den er - og det er helt afgørende for biodiversiteten. Vores ambition er at fremme biodiversiteten på tværs af hele vores ejendomsportefølje.

Læs mere om projektet

Grønttorvet - en bydel med fokus på fællesskab og bæredygtighed

add

Grønttorvet i Valby var oprindeligt et handelssted for gartnere og grossister. I dag er det en bydel med fokus på grønne omgivelser og tiltag. Vi har i PKA givet et tilsagn på 2,4 mia. kr. på investeringer i beboelsesejendomme på Grønttorvet, der alle er certificerede efter bygningsklasse 2020. Derudover er en af de største ejendomme, Asrantiahus, certificeret efter energiklasse A2020, der stiller særligt strenge krav til at holde energiforbruget lavt. Der er installeret solceller på tagene af flere af bygningerne, og det tilsigtes, at resten af ejendommene også opføres efter bæredygtige principper.