Ansvarlige investeringer 2020

Som Danmarks førende klimainvestor, der i snart 20 år har haft en klar strategi for ansvarlige grønne investeringer, er vi klar til at udvide vores profil. Ansvarlighed i en bred social, samfundsmæssig kontekst er vores nye udvidede fokus.

Global krise kræver social ansvarlighed

Corona har sat dagsordenen for 2020. Pandemien og den afledte økonomiske krise, den har forårsaget, vil have mangeårige konsekvenser verden over. 

Arbejdsløsheden er steget eksplosivt i store dele af verden, særligt for jobs i service- og produktionssektoren. Verdens regeringer og centralbanker har sat ind med forskellige tiltag, men der vil også i de kommende år være behov for store investeringer fra både offentlig og privat side for at få økonomien på fode igen.

Ny social målsætning på 10 mia. kr.

PKA ønsker som samfundsaktør at bidrage til en fair og grøn genopretning af økonomien, både i Danmark og globalt. Derfor satte vi i 2020 for første gang en social målsætning om at have 10 mia. kr. i sociale investeringer inden udgangen af 2025. Vi vil særligt øge andelen af sociale obligationer.
Sociale obligationer er identiske i struktur og risici med traditionelle obligationer. De adskiller sig ved, at den likviditet, udstedere modtager, bliver investeret i sociale projekter fx sociale boligejendomme og sundhedssektoren i udviklingslande.

Øget fokus på menneskerettigheder

Vi har samtidig øget vores fokus på overholdelse af arbejdstager- og menneskerettigheder. Disse er særligt vigtige i denne periode, hvor pandemien skaber ustabilitet på arbejdsmarkedet. Vi har fx sat selskabet Amazon under observation efter rapporter om usikkert arbejdsmiljø i forbindelse med, virussmitte udkom, og to whistleblowere blev fyret fra selskabet. Vores dialogpartner EOS at Federated Hermes udarbejder for PKA en redegørelse om selskabets fremskridt over 18 måneder, som PKA vil tage stilling til i slutningen af 2022. Vi holder også øje med virksomheder, der er involveret i kontroverser og brud på menneskerettighederne på Vestbredden og i Xinjiang-provinsen i Kina.

Vi har styrket den grønne profil

I 2020 har vi mærket mere til klimaforandringer. Der forekommer stadig flere naturkatastrofer, indlandsisen forsvinder i et alarmerende tempo og i sommer blev der målt over 45 plusgrader i Sibirien. Også politisk og finansielt er klimaforandringerne på dagsordenen. Både regeringer, virksomheder og investorer intensiverer deres indsats. Således har blandt andet Kina forpligtet sig til at være udledningsneutral inden 2060, og EU’s politik understøtter den grønne omstilling.

Grøn målsætning forhøjet til 50 mia. kr.

I PKA har vi i en årrække arbejdet efter en målsætning om, at 10 % af formuen skulle være investeret i grønne aktiver ved udgangen af 2020. Midtvejs i 2020 nåede vi den målsætning med 33,4 mia. kr. Derfor har vi skruet op for ambitionerne og sat en målsætning om at have 50 mia. kr. i grønne investeringer inden 2025. Det vil betyde, at vi når vores andel af pensionsbranchens samlede tilsagn om 350 mia. kr. i grønne investeringer fem år før fristen i 2030.

Større krav til energiselskaber

Vi har sagt farvel til flere af de selskaber, der ikke udviser interesse for at omstille deres forretningsmodeller til Parisaftalen – faktisk hele 205 selskaber. I 2020 har dette særligt været som resultat af, at vi har nedsat vores kulgrænse for forsyningsselskaber fra 90 % til 20 % og indført nultolerance overfor kulmineselskaber og oliesandaktiviteter. De grænser har vi indført, fordi vi ikke mener, at et selskab, der ligger over 20 %, har en realistisk chance for at nå Parisaftalens målsætninger.

Vi observerer de store energiselskabers omstilling gennem dialoginitiativet Climate Action 100+. Her kræver vi sammen med over 450 andre investorer, at selskaberne lægger konkrete planer for at følge målene i Parisaftalen. Ved udgangen af 2022 vil vi ekskludere alle kul-, olie- og gasselskaber, som ikke har fremlagt konkrete planer for efterlevelse af Parisaftalen. Rammerne for kriterierne for denne evaluering vil blive forelagt Pensionskassernes generalforsamlinger i 2021.

Danmarks bedste klimainvestor 2020 for 6. år i træk

Den grønne profil skaber resultater. Vi har investeret i infrastrukturaktiver, der samlet vil levere grøn energi til 3,4 mio. husstande, når de er færdigbygget, og det bliver anerkendt. Vi er igen i 2020 blevet kåret som Danmarks bedste klimainvestor af Verdensnaturfonden – WWF. Det er vi stolte af, fordi vi ved, at vi med de grønne investeringer og klimarelaterede tiltag ikke kun er med til at afhjælpe en stor samfundsmæssig udfordring, men samtidig skaber gode afkast til medlemmerne og sikrer pensionsopsparingerne mod de risici, som klimaforandringerne medfører.

Ordentlighed – en dyd, vi kæmper for

I 2020 har der fortsat været fokus på skat – både i Danmark i forbindelse med udbetaling af hjælpepakker til selskaber og i EU, hvor Kommissionen fortsat forsøger at finde en måde at beskatte de store digitale selskaber på. I PKA hilser vi debatten velkommen og har selv sat øget fokus på ansvarlig skattebetaling i investeringerne.

Fx igennem en markant styrkelse af vores investeringsprocesser med høj prioritering af krav til skatteansvarlighed i alle investeringer og via deltagelse i et dialoginitiativ gennem FN PRI, hvor vi, igennem direkte møder med en række børsnoterede selskaber, har sat fokus på selskabers skattepolitik. Herunder implementeringen af skattepolitikken i dagligdagen og vores krav til selskabernes planer for øget rapportering af skatteinformation i årsregnskaber.

Krav til vores samarbejdspartnere

PKA har i de seneste år ført dialoger med en række finansielle modparter og samarbejdspartnere om deres involvering i hvidvask og udbytteskatsagerne; særligt Macquarie og Danske Bank har vi udfordret. Selvom PKA i starten af 2020 flyttede Danske Bank fra observationslisten, blev banken senere på året igen placeret på listen, på grund af nye oplysninger om meddelagtighed i finansiering af terrororganisationer og ulovlig gældsinddrivelsespraksis. Samtidig kom der nye sager frem om Macquaries involvering i udbytteskat i Danmark. I PKA er holdningen klar: vores samarbejdspartnere skal opføre sig ordentligt.