Ansvarlige investeringer 2019

Klimaet stod øverst på dagsordenen i 2019 både i PKA og i det omgivende samfund. Billeder fra hele verden af skovbrande, oversvømmelser og ekstremt vejr dominerede mediebilledet, og aldrig før har konsekvenserne af klimaforandringerne været så tydelige.

Det kalder på handling fra både politikere og investorer. Netop den grønne omstilling er en dagsorden, som PKA aktivt arbejder for at bidrage til. Med Paris-aftalen og FN’s verdensmål er rammen sat for overgangen til en mere bæredygtig økonomi. Nu er tiden kommet til at tage de næste skridt.

PKA og pensionssektoren tager ansvar

At komme i mål med den grønne omstilling kræver enorme investeringer. Det er ikke en opgave statskasserne kan løfte alene. Her må private investorer også byde ind.
Derfor lancerede PKA sammen med regeringen og resten af den danske pensionssektor en ambitiøs plan om at investere samlet 350 mia. kr. i grønne projekter frem mod 2030 på FN’s klimatopmøde i New York i september.
Det danske initiativ skabte stor opmærksomhed i udlandet. I samarbejde med flere internationale organisationer, arbejder PKA på at få udbredt initiativet til resten af verden, så milliarder af private midler kan blive allokeret til den grønne omstilling.

Flere grønne investeringer

PKA er allerede godt på vej selv. Alt i alt har pensionskasserne investeret samlet 28 mia. kr. i klimarelaterede projekter, og investeringerne i blandt andet vind- og solenergi bidrager til at levere grøn strøm til mere end 3,3 mio. husstande.
Pensionskasserne investerede i 2019 over en halv milliard i etableringen af en ny vindmøllepark i USA’s næststørste stat, Texas. Og pensionskasserne var med til at sætte fart på den grønne omstilling i Holland ved at investere samlet 2,5 mia. kr. i grønne statsobligationer. Her skal pengene blandt andet bruges til mere vedvarende energi, klimavenlig transport og klimatilpasningsprojekter.
For femte år i træk lå PKA øverst i WWF Verdensnaturfondens kåring af de mest klimavenlige pensionsselskaber.

Aktivt ejerskab presser selskaber til forandring

Udover at investere grønt, går PKA i kritisk dialog med selskaber, som handler på kant med pensionskassernes politikker og retningslinjer, eller hvis forretningsmodel er truet af de forandringer, klimakrisen bringer med sig.
Gennem initiativet Climate Action 100+ lægger PKA pres på verdens største CO2-udledere til at fremlægge planer for at komme på linje med Paris-aftalens målsætninger. Det sker i samarbejde med mere end 450 andre investorer, der samlet forvalter mere end 268.000 mia. kroner.
Det har i 2019 fået energigiganten Shell til at tage flere skridt for at imødekomme investorernes bekymringer. Blandt andet ved at sætte konkrete mål for reduktion af drivhusgasudledning. Modsat har det amerikanske energiselskab ExxonMobil ikke været villige til at gå i dialog med investorerne. Derfor har PKA i 2019 ekskluderet selskabet.
Dialogen med selskaber igennem det fælles investorinitiativ Climate Action 100+ fortsætter til 2022. Til den tid vil PKA gennemgå alle de involverede selskabers forretningsplaner for, hvordan de i deres forretning vil efterleve målene i Paris-aftalen. Hvis det ikke er tilfældet, vil de blive ekskluderet.
I de to seneste år har PKA desuden sat fokus på transportsektoren. PKA har kortlagt de største bilselskabers planer for omstilling til Paris-aftalen, og PKA er gået i dialog med selskaberne om, hvordan de kan omstille deres produktion til mere klimavenlige typer af biler. 
På baggrund af den dialog har PKA ekskluderet et bilselskab, og er gået i kritisk dialog med yderligere fem selskaber, der er sat på observationslisten.

Skat og dialog med samarbejdspartnere i finanssektoren

I begyndelsen af 2019 blev PKA’s skattepolitik opdateret, så den reflekterer den nyeste udvikling på området. Skattepolitikken indeholder nu en reference til EU’s skattesortliste, og således er der nu lande, som PKA ikke investerer igennem.
I 2019 har PKA haft kritisk dialog med og foretaget en tilbundsgående undersøgelse af 20 finansielle modparter omkring deres involvering i de sager om udbytteskat, der efterforskes i Danmark og resten af Europa. Dialogen fortsætter med en række af bankerne i 2020.
PKA har også indgået i kritisk dialog med Danske Bank, Nordea og Swedbank i forbindelse med disse bankers sager om hvidvask. Dialogen har haft til formål at forstå, hvilke trin bankerne har taget for at ’rense sig selv’ og ændre praksis. Danske Bank er som følge af dialogen blevet flyttet fra PKA’s observationsliste til dialoglisten.

Sociale investeringer i udviklingslande

PKA er gennem investeringer i mikrofinans med til at give økonomisk støtte til verdens fattigste og skabe vækst i udviklingslande. Konkret investerer PKA i lokale banker, der yder lån til fattige borgere i Latinamerika, Afrika og Asien. Lånene hjælper borgerne med at starte små virksomheder eller landbrug og giver arbejdskapital til at udvide deres forretning.
Investeringerne kombinerer flere vigtige værdier for PKA. Det hjælper en lang række fattige, særligt kvinder, som typisk ikke har andre muligheder for at låne penge og derved kæmpe sig ud af den værste fattigdom. Derudover skaber det et fornuftigt afkast til medlemmernes pensioner.
I starten af 2020 investerede PKA et trecifret millionbeløb i endnu en mikrofinansieringsfond. Samlet har Pensionskasserne investeret for omkring 800 mio. kr. i mikrofinans.

PKA er klar til at tage de næste skridt mod mere ansvarlighed

I 2020 vil PKA sætte endnu mere fokus på at få hensyn til miljø, mennesker og selskabsledelse integreret i alle investeringsområder. Det gør vi ved at højne ESG-standarden for pensionskassernes aktieinvesteringer med 15%. Samtidig vil vi integrere anbefalingerne fra G20’s Task Force on Climate-related Financial Disclosures i vores investeringer. 
PKA vil sætte yderligere fokus på god selskabsledelse ved bl.a. at stille krav til transparens i skattebetaling og god praksis for vederlag.