Ekskludering af Walmart

Walmart er USA’s største detailforhandler, som sælger en række almindelige dagligvarer.

Emne for dialogen

På vegne af PKA har EOS at Federated Hermes været i dialog med Walmart gennem en længere årrække. Dialogen har særligt omhandlet forhold om arbejdstagerrettigheder og bestikkelse.

Arbejdstagerrettigheder

  • Selskabet har gentagende gange brudt med arbejdstagerrettighederne ved misbrug af overarbejde, lave lønninger, forbud mod fagforeninger og diskrimination og er p.t. involveret i flere retssager om disse forhold.
  • Selskabet har modarbejdet ansattes ret til at deltage i fagforeninger siden år 2000.
  • Selskabet har over 10.000 anklager om kønsdiskrimination i form af forskelsbehandling blandt mænd og kvinder i datterkoncernen ASDA.

Bestikkelse

  • Walmart har været involveret i bestikkelse af tillidsmænd og lokale i hhv. Brasilien, Kina, Indien og Mexico, blandt andet for at få byggetilladelse i et beskyttet naturområde.

Udfald af dialog

Efter en længerevarende dialog med Walmart om de kritisable forhold har vi i PKA ekskluderet Walmart. Det har vi gjort, fordi selskabet ikke har gjort nok for at forbedre de kritisable forhold med arbejdstagerrettigheder og bestikkelse – forhold, der strider imod vores retningslinjer for ansvarlige investeringer.