Ekskludering af Vale Corp

Vale Corp er et canadisk multinationalt selskab, der beskæftiger sig med metaller og minedrift. Selskabet er en af de største logistikoperatører med hovedkontor i Brasilien.

Emne for dialogen

På vegne af PKA har EOS at Federated Hermes været i dialog med Vale Corp gennem en længere årrække. Dialogen har blandt andet omhandlet forhold om klima, miljø, menneskerettigheder og selskabsledelse.

Klima, miljø, menneskerettigheder og selskabsledelse

  • Vale Corps minedriftsaktiviteter i Brasilien og Mozambique har medført negative miljømæssige og sociale effekter. I januar 2019 bristede en dæmning ved Córrego de Feijão-minen i Brumadinho i Brasilien, som resulterede i mindst 60 dødsfald og mere end 200 savnede personer. Ulykken kom kun få år efter, at en anden af selskabets dæmninger i Brasilien kollapsede i 2015. Ulykken medførte dødsfald, flere end 600 mennesker mistede deres hjem, og der kom massiv forurening af floden, efter Vale Corps dæmning kollapsede.
  • Vale Corps aktiviteter i Moatize-minen i Mozambique har medvirket til en række negative miljømæssige påvirkninger af lokalområdet.

Udfald af dialog

Efter en længerevarende dialog med Vale Corp ekskluderede vi i 2020 selskabet. Det gjorde vi, fordi selskabet ikke har gjort nok for at forbedre de kritisable forhold med klima, miljø, menneskerettigheder og selskabsledelse. Det er forhold, der strider imod vores retningslinjer for ansvarlige investeringer.