Ekskludering af Phillips 66

Phillips 66 er en amerikansk energi- og logistikvirksomhed.

Emne for dialogen

På vegne af PKA har EOS at Federated Hermes forsøgt at gå i dialog med Phillips 66 gennem en længere periode, da selskabet har ageret i strid med vores retningslinjer for ansvarlige investeringer. Vi har særligt fokuseret på kritisable forhold hos selskabet relateret til klima, miljø og menneskerettigheder.

Klima, miljø og menneskerettigheder

  • Phillips 66 har været involveret i den amerikanske Dakota olierørledning. Rørledningen er 1.900 km lang og skal transportere olie fra Bakken-forekomsten i North Dakota igennem fire stater for til sidst at blive raffineret.
  • Opførelsen af olierørledningen er blevet kritiseret på grund af mangelfuld konsultationsproces med de lokale.
  • I 2017 udtrykte FN’s særlige udsending for det oprindelige folks rettigheder, at rørledningen blev godkendt uden en tilstrækkelig social, kulturel eller miljømæssig vurdering.

Udfald af dialog

PKA har gennem en længere periode anmodet Phillips 66 om at gå i dialog om ovenstående forhold. På grund af Phillips 66 manglende vilje til dialog og erkendelse af selskabets medvirken til brud på menneskerettighederne, valgte PKA at ekskludere selskabet i 2017, da forholdene strider mod PKA’s retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Efter en længerevarende dialog ekskluderede vi i 2017 Phillips 66. Det gjorde vi på grund af selskabets manglende villighed til at gå i dialog og erkende deres brud på menneskerettighederne. Det er forhold, der strider imod vores retningslinjer for ansvarlige investeringer.