Ansvarlige Investeringer

Sammen med medlemmerne arbejder PKA for at bidrage til en ansvarlig udvikling. Med en samlet formue på 330 milliarder kroner investerer PKA i vedvarende energi, bæredygtigt byggeri og vækst i udviklingslande. For langsigtede, ansvarlige investeringer giver gode afkast til medlemmerne, samtidig med at de bidrager til en bæredygtig fremtid.

arrow_downward

Ansvarlige Investeringer 2019

Klimaet stod øverst på dagsordenen i 2019 både i PKA og i det omgivende samfund. Billeder fra hele verden af skovbrande, oversvømmelser og ekstremt vejr dominerede mediebilledet, og aldrig før har konsekvenserne af klimaforandringerne været så tydelige.

Læs mere her

Fokus på FN's verdensmål

FN’s 17 verdensmål skal sikre en global bæredygtig udvikling og bl.a. udrydde fattigdom og sult, sikre grøn energi og anstændige jobs. PKA har særligt fokus på, at investeringerne og det aktive ejerskab bidrager til syv af målene.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Investeringskort

I PKA investerer vi milliarder i vedvarende energi, bæredygtigt byggeri og vækst i udviklingslande.

Klik rundt på investeringskortet og få et overblik over samtlige af PKA’s ansvarlige investeringer. Du kan læse mere om hver investering, og hvordan vi er involveret.

Se kortet her

Klima

Investerer i grøn omstilling

PKA investerer milliarder i vedvarende energi for at understøtte den grønne omstilling og bidrage til klimaaftalen fra Paris. Samtidig påvirker PKA selskaber i en bæredygtig retning og sætter klimaet på den politiske dagsorden.

arrow_downward

play_arrow

Klimainvesteringer

PKA’s ambition er, at 10% af formuen er investeret i klimaprojekter i 2020. Primo 2020 er 9,7% af formuen investeret i klimarelaterede projekter svarende til 32 mia.

mia. kr.

PKA har siden 2011 investeret i vedvarende energi for at sikre den grønne omstilling. Disse investeringer er i hav- og landvindparker, solcelleparker samt et biomasseanlæg

mia. kr.

Grønne obligationer, hvor de rejste midler bruges til at finansiere den grønne omstilling

mio. kr.

Energifond, der energirenoverer ejendomme i Danmark.

Sociale investeringer

Skaber vækst i udviklingslande

PKA investerer i at skabe jobs i udviklingslande og sikrer samtidig, at der er fokus på ordentlige arbejds- og lønvilkår. Investeringerne øger levestandarden og skaber samtidig gode afkast til medlemmernes pensioner.

arrow_downward

Sociale investeringer

mio. kr.

PKA har samlet investeret 5,97 mio. kr. i sociale investeringer. Det er blandt andet investeringer i mikrofinansiering, der muliggør, at kvinder i udviklingslande kan låne penge til at starte egen forretning, hvilket understøtter udvikling og vækst i lokalsamfundene.

mio. kr.

Mikrolånsfonde, der udlåner penge til +5 mio. mennesker til at starte egen virksomhed i udviklingslande.

selskaber

I 2019 var PKA i dialog med 33 selskaber om udfordringer med løn- og arbejdsvilkår.

United Export beskæftiger tusindvis i Sydafrika

Sydafrika er et af de mest ulige mellemindkomstlande i verden. PKA har investeret i virksomheden United Exports, fordi de skaber job og uddannelse til udsatte personer i et område, hvor arbejdsløsheden er høj. Investeringen bidrager til opnåelsen af verdensmålene samt at skabe afkast til investorerne.

Læs mere her

Mikrofinansiering skaber iværksættere og økonomisk uafhængige Mullaj-kvinder

PKA har siden 2010 investeret i flere små banker, der udsteder lån til den fattige del af befolkning i en række udviklingslande. Mullaj-kvinderne er et eksempel på en gruppe af kvindelige kunder i banken Belstar i Chennai i Indien, der er gået sammen for at kunne tage små lån til at starte deres egne små forretninger og skabe en indkomst til dem selv og sine familier.

Læs mere her

Bæredygtige ejendomme

Bæredygtige byer

Ejendomme står for ca. 40% af det globale energiforbrug. Skal klimaaftalen fra Paris overholdes, skal klimabelastningen fra ejendomme reduceres.

PKA arbejder for at skabe ejendomme med et sundt indeklima, sociale kvaliteter og lav klimapåvirkning. PKA er i gang med at reducere klimabelastningen fra sine danske ejendomme med næsten to tredjedele frem mod 2020. Det bidrager både til den grønne omstilling og giver attraktive ejendomme med stabile og fremtidssikrede afkast.

PKA bæredygtighedscertificerer ejendomme og energirenoverer løbende eksisterende ejendomme og bygger nye ejendomme efter højeste klimastandarder.

arrow_downward

Klimafokus i nye og eksisterende ejendomme

Aktivt ejerskab

Skubber selskaber i ansvarlig retning

PKA mener, at fokus på miljø og klima, sociale forhold og god selskabsledelse bidrager til selskabers evne til at skabe afkast til investorerne. Med aktivt ejerskab arbejder PKA løbende på at integrere ansvarlighed i de selskaber, som PKA investerer i.

arrow_downward

play_arrow

Generalforsamlinger som løftestang

add

PKA bruger sin stemmeret på generalforsamlinger til at sætte ansvarlighed på dagsordenen. Målet er at sikre selskabernes langsigtede værdiskabelse til gavn for medlemmernes pensioner.

Dialog skaber forandringer

add

PKA går i dialog med selskaber til at skubbe på for en positiv og ansvarlig udvikling. PKA diskuterer bl.a. arbejdstagerrettigheder, klimaspørgsmål, med selskabernes ledelse. Er der kritisable forhold hos selskabet, går PKA i dialog for at løse udfordringerne.

Retningslinjer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

PKA investerer i overensstemmelse med internationale konventioner og principper for selskabers sociale ansvar. Retningslinjerne er vedtaget af bestyrelserne i de tre PKA-pensionskasser og diskuteres løbende med de delegerede.

arrow_downward

Investeringer med positiv forskel

PKA har en ambition om, at investeringerne både skaber gode afkast til medlemmerne og gør en positiv forskel for samfundet. PKA har særlig fokus på, at investeringerne understøtter syv af FN’s verdensmål.

Aktivt ejerskab

PKA er i løbende dialog med de selskaber, som PKA investerer i, om deres arbejde med ansvarlighed. PKA prioriterer dialog med selskaberne fremfor at sælge ejerandelene og vende ryggen til eventuelle problemer. PKA mener, at det er den bedste vej til at skabe positive forandringer hos selskaberne og dermed større værdi til medlemmernes pensioner og samfundet generelt.

Politik for aktivt ejerskab

Redegørelse for aktivt ejerskab 2019

FN Global Compact

PKA investerer i overensstemmelse med FN’s Global Compacts principper for samfundsansvar og bæredygtighed. Principperne er en ramme for selskabers arbejde med ansvarlighed og adresserer bl.a. menneskerettigheder, korruption samt miljø og klima.

Tobaksrestriktion

PKA investerer ikke i tobaksselskaber og har ekskluderet 27 tobaksselskaber.

Våbenrestriktion

PKA investerer ikke i selskaber, der producerer våben hørende under internationale konventioner for kontroversielle våben som fx klyngebomber og kemiske våben. Restriktionen gælder også for underleverandører, der leverer komponenter, service eller udvikling, der er specielt udviklet til kontroversielle våben. PKA har ekskluderet 55 af disse selskaber.

Kulrestriktion

I 2020 vedtog PKA en ny kulgrænse, der betyder, at pensionsselskabet ikke investerer i selskaber med mere end 20 % af omsætningen fra kul. PKA fortsætter dialogen med de selskaber, der er villige til at omstille sig i retning af mere bæredygtig energi. PKA vil derfor fortsat følge 12 omstillings-parate selskaber, som har en kulomsætning over 20 %. PKA har samlet sortlistet 89 kulselskaber.

Skattepolitik

PKA investerer ansvarligt - dette inkluderer også skatteområdet. PKA mener, at selskaber med en ansvarlig skattepolitik vil skabe det bedste langsigtede afkast, og derfor har PKA en klar skattepolitik, der gælder for alle investeringer.

PKA’s skattepolitik

Udlån af aktier

PKA foretager ikke aktieudlån