Ansvarlige Investeringer

Sammen med medlemmerne arbejder vi i PKA for at bidrage til en ansvarlig udvikling. Gennem aktivt ejerskab arbejder vi løbende på at integrere ansvarlighed i de selskaber, vi investerer i – både når det gælder miljø og klima, sociale forhold og god selskabsledelse. Med en formue på 400 mia. kr. investerer vi blandt andet i grøn energi, bæredygtigt byggeri og vækst i udviklingslande. Langsigtede, ansvarlige investeringer giver både gode afkast til medlemmerne og bidrager til en bæredygtig fremtid.

Ansvarlige Investeringer 2021

Som en af Danmarks førende klimainvestorer er vi i 2021 nået et godt stykke videre på rejsen mod at nedbringe vores investeringers klimaaftryk. Samtidig ser vi bredt på ansvarlighed og har øget vores sociale investeringer markant.

Læs mere her

Investeringskort

I PKA investerer vi milliarder i vedvarende energi, bæredygtigt byggeri og vækst i udviklingslande.

Klik rundt på investeringskortet og få overblik over alle vores ansvarlige investeringer. Du kan læse mere om hver investering, og hvordan vi er involveret.

Se kortet her

Klimainvesteringer

Investerer i grøn omstilling

I PKA investerer vi milliarder i vedvarende energi for at understøtte den grønne omstilling og bidrage til klimaaftalen fra Paris. Samtidig påvirker vi selskaber i en bæredygtig retning og sætter klimaet på den politiske dagsorden.

arrow_downward

play_arrow

Klimainvesteringer

I dag har vi 37,1 mia. kr. i klimarelaterede investeringer. 12,6 % af vores investeringer placeret i grønne projekter. Ambitionen er, at det skal hæves til 15 % i 2025 og 20 % i 2030. Det er vigtige skridt i retningen mod, at alle vores investeringer skal være CO2-neutrale senest i 2050.

20,1

Siden 2011 har vi investeret 20,1 mia. kr. i grøn energi som fx investeringer i hav- og landvindparker og solcelleparker.

7 mia. kr.

Vi har investeret 7 mia. kr. i grønne obligationer, hvor de rejste midler bruges til at finansiere den grønne omstilling.

5.7

Vi har samlet investeret 5,7 mia. kr. i grønne ejendomme som fx svanemærkede boliger.

Sociale investeringer

Skaber vækst i udviklingslande

I PKA investerer vi i at skabe jobs i udviklingslande for at sikre, at der er fokus på ordentlige arbejds- og lønvilkår. Investeringerne øger levestandarden og skaber samtidig gode afkast til medlemmernes pensioner. I forbindelse med vores store fokus på sociale aktiver har vi i 2020 sat et nyt mål om at have 10 mia. kr. i sociale investeringer inden udgangen af 2025.

arrow_downward

play_arrow

Sociale investeringer

Vi har 8,3 mia. kr. i sociale investeringer, og i 2020 satte vi et nyt mål om at nå 10 mia. kr. i sociale investeringer inden udgangen af 2025.

3 mia. kr.

Vi har investeret 3 mia. kr. i sociale fonde som mikrolånsfonde, der låner penge til folk i udviklingslande til at starte egen virksomhed. Det omfatter også Verdensmålsfonden, der arbejder på at realisere FN’s verdensmål via initiativer, der skal forbedre levevilkårene for mennesker i Latinamerika, Afrika og Asien.

1,1 mia. kr.

Vi har investeret 1,1 mia. kr. i ejendomme som fx ældreboliger og studieboliger, der har fokus på at styrke sociale fællesskaber blandt andet via fællesarealer og initiativer beboerne imellem.

167 selskaber

I 2021 var vi i dialog med 167 selskaber om udfordringer med arbejdstagerrettigheder og løn- og arbejdsvilkår.

Ny fond skal sikre udsatte borgere et bedre liv

Sammen med en række andre investorer har vi i PKA i sommeren 2021 investeret i Den Sociale Kapitalfond. Fonden skal bidrage til at sikre bedre levevilkår for udsatte borgere – bl.a. med fokus på at udvikle udsatte børns sprog, mindske sygefraværet blandt offentligt ansatte og sikre, at flere unge består 9. klasses afgangseksamen.

Læs mere om fonden

Mullaj-kvinder bliver økonomisk uafhængige

Vi har siden 2010 investeret i flere små banker, der udsteder lån til den fattige del af befolkningen i udviklingslande. Mullaj-kvinderne er et eksempel på en gruppe kunder i banken Belstar i Chennai, Indien. De er gået sammen for at kunne tage små lån til at starte egne små forretninger og skabe en indkomst til dem selv og sine familier.

Læs mere om mikrofinansiering

Bæredygtige ejendomme

CO2-udledning fra ejendomme reduceres

Ejendomme står for ca. 40 % af det globale energiforbrug. Hvis klimaaftalen fra Paris skal overholdes, skal klimabelastningen fra ejendomme reduceres. Derfor har vi i PKA sat et mål om at reducere porteføljens CO2-udledning med yderligere 50 % frem mod 2025.

Vi har samlet investeret 5,7 mia. kr. i grønne ejendomme - og vi arbejder hele tiden på at udvikle ejendomme med et sundt indeklima, sociale kvaliteter og lav klimapåvirkning.

arrow_downward

play_arrow

Skattepolitik

Stiller store krav til skatteansvarlighed

I PKA har vi i 2021 fortsat haft fokus på skatteansvarlighed. Vi sætter store krav til de selskaber, vi investerer i, og gennemgår alle vores aktiviteter for at sikre, at vores skattepolitik overholdes.

Aktivt ejerskab

Skubber selskaber i ansvarlig retning

I PKA mener vi, at fokus på miljø og klima, sociale forhold og god selskabsledelse bidrager til selskabers evne til at skabe afkast til investorerne. Med aktivt ejerskab arbejder vi løbende på at integrere ansvarlighed i de selskaber, vi investerer i.

Generalforsamlinger som løftestang

add

Vi bruger vores stemmeret på generalforsamlinger til at sætte ansvarlighed på dagsordenen. Målet er at sikre selskabernes langsigtede værdiskabelse til gavn for medlemmernes pensioner. 

I 2021 stemte vi på 2.573 generalforsamlinger om i alt 29.155 forslag.

Dialog skaber forandringer

add

I PKA går vi i dialog med selskaber for at påvirke dem i en positiv og ansvarlig retning. Vi diskuterer blandt andet arbejdstagerrettigheder og klimaforandringer med selskabernes ledelse. Er der kritisable forhold hos selskabet, går vi i dialog for at løse udfordringerne.

Politikker og retningslinjer

Principper og konventioner

Vi investerer i overensstemmelse med internationale konventioner og principper for selskabers sociale ansvar. Retningslinjerne er vedtaget af bestyrelserne i pensionskasserne og diskuteres løbende med de delegerede.

Mål om CO2-neutralitet

I PKA bakker vi op om Parisaftalen og har forpligtet os til at være CO2-neutrale inden 2050 på linje med Parisaftalens målsætning om, at temperaturstigningen ikke må overstige 1,5 grader, og vi anvender de bedste tilgængelige videnskabelige viden inkl. viden fra FN’s klimapanel (IPCC).