Investeringer til en bæredygtig fremtid

PKA investerer milliarder i vedvarende energi, der både skaber gode afkast og bidrager til den grønne omstilling. Samtidig udfaser PKA investeringer i selskaber med fossile brændstoffer og skubber selskaber i en bæredygtig retning.