Ansvarlighed er vejen til gode pensioner

Aktivt ejerskab er et centralt værktøj, der sikrer, at PKA’s investeringer i ca. 3.000 selskaber skaber langsigtede gode afkast til medlemmernes pensioner. Gennem dialog og på generalforsamlinger påvirker PKA selskaberne i en ansvarlig og positiv retning.